HTML5

S důrazem na graficky zajímavé části

Obsah

 1. Co je HTML5, jak se vyvíjí
 2. Přechod z HTML4
 3. Osm technologických tříd HTML5

Co je HTML5

Vývoj standardu

Standardizační proces

Ian Hickson

Přechod z HTML4

Osm technologických tříd

Definuje w3c logo pro snazší kategorizaci

 1. Sémantika
 2. Offline & Storage
 3. Device access
 4. Connectivity
 5. Performance and integration
 6. Multimedia
 7. 3D, Graphics, Effects
 8. CSS3

Sémantika I

Sémantika II

Nové formulářové prvky

<input type="text" autofocus />
<input type="date" min="2011-03-01" max="2011-03-31" value="2011-03-01" />
<input type="range" min="0" max="50" value="25" />
<input type="search" results="10" placeholder="Hledat..." />
<input type="text" pattern="[a-z]*" required />

inputs

Offline & Storage

Device access

Geolocation

Connectivity

Web Sockets, Server Sent Events

Performance and integration

Multimédia

HTML Audio a Video

<audio controls>
	<source src="sound.ogg" type="audio/ogg" />
	<source src="sound.mp3" type="audio/mpeg" />
	<source src="sound.wav" type="audio/wave" />
	Smůla :-(
</audio>
<video controls poster="image.png">
	<source src="video-small.mp4" 
		type="video/mp4; codecs='avc1.42E01E, mp4a.40.2'" 
		media="screen and (max-width:500px)" 
	/>
	<source src="video.mp4" type="video/mp4; codecs='avc1.42E01E, mp4a.40.2'" />
	<source src="video.ogv" type="video/ogg; codecs='theora, vorbis'"/>
	<source src="video.webm" type="video/webm; codecs='vp8, vorbis'" />
	<!-- embed flash jako fallback -->
</video>

Graphics

CSS 3 I

CSS 3 II

Prostor pro otázky