HTML5 – seznámení

Co je to HTML5, jak se tu vzalo a co nám přináší?

Obsah

  1. Co je HTML5
  2. Vývoj standardu
  3. Rozdíly oproti předchozí verzi
  4. Další technologie a rozhraní

Co je HTML5

Vývoj standardu

Standardizační proces

Ian Hickson

Co zmizelo

Co se změnilo

Co přibylo

Co nezmizelo

Částečně oddělené standardy

whatwg logo HTML5 × w3c logo oddělený standard

Microdatastrojově zpracovatelné označování informací (Microformats, RDFa)
Canvasrastrová kreslící plocha
Web Messagingkomunikace mezi oddělenými dokumenty

Oddělené standardy

CSS3kaskádové styly
Geolocationzjištění zeměpisné pozice klienta
Web Socketsobousměrná asynchronní komunikace se serverem
Web Storagekey-value databáze
IndexedDBrobustní indexovaná databáze
ECMAScript 5 Strict Modeomezení některých konstrukcí v JS

Prostor pro otázky