DVCS a Git

Trendy a doporučení při psaní JS

Obsah

  1. Organizace kódu
  2. JAK
  3. ČUS
  4. Návrhové vzory
  5. Refactoring

Organizace kódu – míchání s HTML

Organizace kódu – JS soubory

Organizace kódu – v provozu

JAK

JAK – důvody pro existenci a používání

ČUS

ČUS – Čitelnost

ČUS – Udržovatelnost

ČUS – Spolupráce

Návrhové vzory

Oddělení vizuální reprezentace od dat

Návrhové vzory – hierarchie instancí

Návrhové vzory – jedináček

Návrhové vzory – tovární metody

Návrhové vzory – signály

Refactoring

Refactoring

Refactoring – na co dát pozor

Prostor pro otázky