Cross-browser v roce 2013

Cross-browser v roce 2013

if (document.all) killItWithFire();

Ondřej Žára, Seznam.cz

Proč?

Chuck Norris' copy of IE6 can render transparent PNGs correctly.

To za mne řeší moje oblíbená knihovna.

Kudy ne?

this.is_ie4up = this.is_ie && this.is_major >= 4;
this.is_ie5 = this.is_ie && this.is_major == 4
&& this.agent.indexOf("msie 5.0") != -1;
this.is_ie5_5 = this.is_ie && this.is_major == 4
&& this.agent.indexOf("msie 5.5") != -1;
this.is_ie5up = this.is_ie && !this.is_ie3 && !this.is_ie4;
this.is_ie5_5up = this.is_ie && !this.is_ie3 && !this.is_ie4
&& !this.is_ie5;
this.is_ie6 = this.is_ie && this.is_major == 4
&& this.agent.indexOf("msie 6.") != -1;
this.is_ie6up = this.is_ie && !this.is_ie3 && !this.is_ie4
&& !this.is_ie5 && !this.is_ie5_5;

Kudy ne?

UA sniffing je zlo

Kudy ne?

Detekce prohlížečů je zlo

Kudy ano?

Kudy ano?

Opáčko

Domácí úkol

Prostor pro otázky
Ondřej Žára, vývojář UI, ondrej.zara@firma.seznam.cz