Mapy API známé i neznámé

Mapy API známé i neznámé

aneb Exkurz po zapadlých koutech republiky

Ondřej Žára, Seznam.cz

O čem to bude?

"Chytrá" vrstva

var mapa = new SMap(...); var vrstva = mapa.addDefaultLayer(SMap.DEF_SMART_BASE) vrstva.setHybrid(true); vrstva.enable();

Turistická vrstva

var vrstva = mapa.addDefaultLayer(SMap.DEF_SMART_TURIST); vrstva.setTrail(true); vrstva.setBike(true); vrstva.enable();

Geokódování

new SMap.Geocoder("brno", function(geocoder) { var results = geocoder.getResults()[0].results; alert(results[0].label); alert(results[0].coords); });

Reverzní geokódování

var coords = SMap.Coords.fromWGS84(14, 50); new SMap.Geocoder.Reverse("brno", function(geocoder) { alert(geocoder.getResults().label); });

Hledání trasy

var coords = [SMap.Coords.fromWGS84(14, 50), SMap.Coords.fromWGS84(18, 49)]; new SMap.Route(coords, function(route) { var results = route.getResults(); alert(results.length); /* v metrech */ });

Shluky značek

var shlukovac = new SMap.Marker.Clusterer(mapa); znackovaVrstva.setClusterer(shlukovac);

GPX a KML

var gpx = new SMap.Layer.GPX(xmlDoc); mapa.addLayer(gpx); gpx.enable(); gpx.fit();

Prostor pro otázky
Ondřej Žára, Webmaster, ondrej.zara@firma.seznam.cz