ZWA/WA1: HTML

HTML

ZWA/WA1 druhá přednáška

Ondřej Žára, @0ndras

Jazyk HTML

Trocha historie

HTML v roce 2016

HTML v praxi

Úkol a účel HTML

Syntaxe HTML – stavební kameny

Ahoj <strong>světe</strong>

Syntaxe HTML – stavební kameny

Syntaxe HTML – stavební kameny

<!doctype html> Ahoj <!-- světe -->

Syntaxe HTML – stavební kameny

<img src="http://obrazek.cz/file.jpg" alt="Kočka" />

Syntaxe HTML – stavební kameny

&amplt; <!-- less than = < --> &amp#128169;

Ještě k entitám

Těchto pět znaků je vždy nutné psát pomocí entit!

<&lt;
>&gt;
&&amp;
'&apos;
"&quot;

Syntaktické chyby

Galerie HTML značek

Struktura dokumentu I

<!doctype html> <html> <head> <title>moje stránka</title> </head> <body> ... </body> </html>

Galerie HTML značek

Struktura dokumentu II

Galerie HTML značek

Co do hlavičky?

Galerie HTML značek

Kódování dokumentu

Galerie HTML značek

Blokové prvky

Galerie HTML značek

Řádkové prvky

Galerie HTML značek

Tabulka

<table> <thead> <tr> <td>Levá horní</td><td>Pravá horní</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Levá střední</th><td>Pravá střední</td> </tr> <tr> <th>Levá dolní</th><td>Pravá dolní</td> </tr> </tbody> </table>

Galerie HTML značek

Odkaz – nejdůležitější HTML značka

<a href="http://www.seznam.cz">Seznam</a>

Galerie HTML značek

Další atributy

Sémantika

Bílé místo / lámání řádek

Formuláře

Prostor pro otázky